Mange mener det er lønnsomt å ha sin logistikk in-house. Fordelen ved dette er jo naturligvis at man hele tiden kan se varene som kommer inn og ut, samt ha kontroll over sin varebeholdning.

Men for et stort antall nettbutikker vil det være veldig kostbart å håndtere dette selv kontra å outsource det. Man må være ganske så store for at det skal være en økonomisk gevinst i å ha dette selv.

Ulempene er at det er dyrt. Enten ved at man må ha egne ansatte, eller ved at man bruker av sin egne verdifulle tid til å håndtere varene i stedet for å jobbe med salg og administrasjon.

 

Fordelene vi kan tilby små og mellomstore nettbutikker kan gjøre dere konkurransedyktige med de store.

- Gode avtaler med transportørene

- Gode priser på lager og logistikkhåndteringen

- Et profesjonelt drevet lager

- Henting av transportørene flere ganger pr. dag

- Elektronisk overføring av filer til transportørene (EDI)

- Full sporing av alle pakker

- Prising pr. forsendelse (lett å vite hva hver pakke koster å håndtere)

- Alltid folk på jobb uavhengig av sykdom, ferier osv. Du trenger ikke tenke på vikarer. 

- Skalerbart lager. Du trenger ikke å tenke på nye lokaler selv om du vokser.